Inner-Aktie

Inner-Aktie! is ontstaan door het bundelen van krachten van Geraldine van Bloemendaal en Shirley van den Kolk.

Inner-Aktie is een totaalprogramma waarin wij, los van bestaande kennis en ervaring, op zoek gaan naar de innerlijke kracht van deelnemers, die een uitkering ontvangen. Het bestaat uit een drietal trainingen, “Ik ben, “Ik word”, ”Ik ga”,  met ieder zijn eigen dynamiek.

Wij leggen in onze trainingen een fundament om verder te kunnen bouwen. Een uitkering kan een verlammend effect op mensen hebben. Men staat in de voortdurende overlevingsstand en raakt steeds meer overtuigd van alles wat men niet meer kan, dan van dát wat men nog wel kan. De buitenwereld komt steeds verder van iemand af te staan omdat we steeds opnieuw horen dat ‘meedoen’ vaak niet meer kan. De mogelijkheid van isolement ligt op de loer en klagen en berusten worden makkelijker dan in actie komen en eigen verantwoordelijkheid nemen.
Tijd om mensen met hun INNER-lijke zelf in AKTIE! te brengen.

Voor meer informatie contact ons info@geraldinevanbloemendaal.nl of info@mijnoogpunt.nl